เลขทะเบียนรถมงคลที่ส่งผลด้านพลังงานบวกและพลังงานลบ

ทะเบียนรถเป็นเลขมงคลที่อยู่ใกล้ตัวเรา เพราะว่าเราใช้รถในการเดินทางไปไหนมาไหนและศาสตร์แห่งตัวเลขจะบ่งบอกถึงความสำเร็จความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแรงพลังอำนาจต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้โดยเฉพาะคนที่เชื่อในเรื่องของทะเบียนรถสวย และต้องเป็นทะเบียนรถที่เป็นเลขมงคลถูกโฉลกกับเจ้าของรถด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูในเรื่องของเลขทะเบียนรถมงคลที่ส่งผลด้านพลังบวกและด้านพลังลบจะมีตัวเลขไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่า  1.ทะเบียนรถพลังงานด้านบวก ซึ่งคำว่าพลังงานบวกนั้นหมายถึงการมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดี รวมถึงยังส่งผลพลังในด้านดีงามต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเลขทะเบียนรถมงคลนั้น จะสำเร็จและตรงตามกับพลังอำนาจของศาสตร์แห่งตัวเลข ซึ่งจะแบ่งพลังงานด้านบกออกเป็น 5 รูปแบบคือ  พลังงานบวกด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยเลขทะเบียนรถจะเป็นเลขคู่คือ 15-51, 55,49-94, 95-59,99 ซึ่งตามหลักความเชื่อแล้วคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขับรถหรือการเดินทางไปไหนมาไหนก็ตาม  พลังงานบวกที่ขับรถอย่างปลอดภัย ซึ่งเลขนี้เป็นเลขคู่ที่เน้นในเรื่องของการขับรถคนที่ชอบขับรถเป็นนักแข่งเป็นนักซิ่งจะนิยมใช้เลขนี้กันมากเนื่องจากว่าเป็นเลขแห่งความแคล้วคลาดนั่นเองคือเลข …

Read more